May 29, 2024

Aviokoulu

Parisuhteen lyhyt kertaus

Vinkit stressivapaaseen lomaan kumppanin kanssa

Vinkit stressivapaaseen lomaan kumppanin kanssa

Kun lähdet lomalle rakkaasi kanssa, olet todennäköisesti jo valmis rentoutumaan,
kokemaan jotakin uutta yhdessä ja unohtamaan arjen kiireet hetkeksi.
Valitettavasti joskus matkustaminen, päivittäisistä aktiviteeteista sopiminen ja tiivis
yhdessäolo voivat kuitenkin aiheuttaa stressiä ja jopa riitoja, jolloin lomasta voi olla
rentous kaukana. Asian laidan ei kuitenkaan tarvitse olla niin. Tässä artikkelissa
tarjoamme vinkit stressivapaaseen lomaan kumppanin kanssa, miten voit välttää ongelmat ja nauttia.

Suunnitelkaa loma yhdessä

Yhdessä matkustettaessa on tärkeää, että molemmat osapuolet nauttivat reissusta.
Kumppaneiden tulisi saada tasapuolisesti vaikuttaa siihen, mitä lomalla tehdään.
Toisen kannalta ei ole reilua, jos vain yksi dominoi matkasuunnitelmia ja päättää
koko loman ohjelman (jos toinen ei ole ehdottomasti näin toivonut).
Yhteisten suunnitelmien tekeminen hyvissä ajoin ennen matkaa voi auttaa
välttämään stressiä loman aikana. Se auttaa varmistamaan, että molemmat saavat
haluamansa matkan aikana. Yhdessä suunnitteleminen lisää myös
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voi auttaa molempia tuntemaan itsensä kuulluksi.
Toisaalta myös suunnittelematta jättäminen saattaa toimia – nopea äkkilähtö
aurinkoon
voi hyvin olla juuri se, mitä molemmat tarvitsette.

Jättäkää tarpeeksi aikaa lepoon ja rentoutumiseen

Levon merkitys on helppo unohtaa uudessa ja jännittävässä ympäristössä, mutta
stressin torjunnassa sillä on suuri rooli. Varmista ensinnäkin se, että saatte riittävästi
unta matkaa edeltävänä yönä – älkää jättäkö pakkaamista viime tinkaan!
Suunnitelkaa myös loman ohjelma niin, etteivät kaikki päivänne ole aivan täyteen
buukattuja. Tekemisten ja näkemisten välille tulisi jäädä myös jonkin verran
luppoaikaa.
Varatkaa siis kaikkien hauskojen aktiviteettien lisäksi myös riittävästi aikaa pelkkään
rentoutumiseen. Muistakaa, että lomalla oleminen ei ole vain nähtävyyksien
kiertämistä, vaan myös omaa aikaa ja yhdessäoloa kumppanin kanssa. Kiireetön
laatuaika
vahvistaa suhdetta kuin suhdetta.

Syökää hyvin

Tämä neuvo saattaa tuntua lomailijalle hassulta, sillä matkustellessa ruokaa tulee
perinteisesti syötyä paljonkin. Joskus ruokailu lomalla voi kuitenkin olla haastavaa,
etenkin paikalliseen ruokakulttuuriin tottumattomille matkaajille.
Jos ette halua syödä kaikkia aterioita hotellissa tai ravintoloissa, ruokakaupoista voi
löytää oikeanlaista ja ravitsevaa evästä. Riittävän usein syöminen on yhtä lailla
tärkeää, jottei verensokerin lasku aiheuta turhia (helposti kumppaniin purkautuvia)
mielialojen heittelyjä.
Huolehtikaa myös riittävästä veden juonnista; jos hanavesi ei ole maassa
juomakelpoista, ostakaa riittävästi pullotettua vettä hotellissa juotavaksi ja mukaan
otettavaksi. Kuumilla keleillä kivennäisvesi huolehtii riittävästä mineraalien saannista.

Priorisoikaa yhteinen aika

Kumppanin kanssa lomailun yksi oleellinen tarkoitus on viettää aikaa yhdessä ja olla
läsnä toiselle. Lomaa on helppo lähteä niin sanotusti suorittamaan näennäisten
odotusten ja normien mukaisesti, mutta tällaisesta ajattelusta voisi olla hyvä pyrkiä
eroon kokonaan. Sillä, miltä matkanne somessa näyttää, ei ole pitkällä aikavälillä
mitään merkitystä. Yhteisillä muistoilla sen sijaan on, sillä ne tulevat säilymään
mielissänne vielä pitkään.
Unohtakaa siis puhelimenne hetkeksi ja sulkekaa työasiat pois mielestänne.
Viettäkää laatuaikaa toistenne kanssa ja tarvittaessa myös yksin, jos siltä tuntuu.
Muistakaa olla kiitollisia toisistanne; kiitollisuuden tunne on tutkitusti tehokas lääke
parantamaan yksilön omaa mielialaa ja tätä kautta myös parisuhteen hyvinvointia.

Loman tarkoitus on rentoutua

Kuten nyt huomaat, turhan lomastressin välttämiseksi kumppanin kanssa
matkustettaessa on tehtävissä lopulta paljonkin. Nämä seikat ovat loppujen lopuksi
hyvin yksinkertaisia, mutta siitä huolimatta unohtuvat helposti. Hyvä suunnittelu
molempien mielipiteet huomioiden, riittävä lepo, ruoka ja juoma, sekä laadukkaan
yhteisen ajan huomiointi ovat avaimet onnistuneeseen lomamatkaan, jonka jälkeen
on mukava palata kotiin akut latautuneena ja uusia kokemuksia rikkaampana.